Pre- en postnatale Kine

Pre -en postnatale kine als specialisatie bij Kine Delrue

Prenatale Kine

Tijdens deze sessies wordt de aanstaande moeder geïnformeerd omtrent de komende bevalling. Door het verloop van een bevalling uit te leggen kan een zekere ongerustheid weggenomen worden. Daarnaast worden ook relaxerende oefeningen aangeleerd die tijdens de bevalling goed van pas kunnen komen.

Postnatale Kine

Tijdens de zwangerschap heeft het lichaam heel wat verandering doorstaan. Na de bevalling is er een grote ommekeer en zijn bepaalde spieren enorm verzwakt (buikspieren, bekkenbodemspieren, …). Het is dan ook heel belangrijk deze spieren terug voldoende sterk te krijgen. Dit om evt latere rug- of bekkenproblemen te vermijden. Tijdens deze postnatele oefeningen wordt het lichaam dus terug in goede vorm geoefend.

Voedingsadvies

Een aantal keer per jaar worden, in samenwerking met diëtiste Deborah Dejaegere, infosessies georganiseerd. In die sessies wordt in groep aandacht besteed aan gezonde voeding tijdens of na de zwangerschap (Meer info op www.deborahdejaegere.be)