Pre- en postnatale Kine

Pre -en postnatale kine als specialisatie bij Kine Delrue

Prenatale Kine

Tijdens deze sessies wordt de aanstaande moeder geïnformeerd omtrent de komende bevalling. Door het verloop van een bevalling uit te leggen kan een zekere ongerustheid weggenomen worden. Daarnaast worden ook relaxerende oefeningen aangeleerd die tijdens de bevalling goed van pas kunnen komen.

Om alles nog eens rustig te kunnen nalezen, werd er een infobrochure ontwikkeld die wordt meegegeven aan de aanstaande mama.

Postnatale Kine

Tijdens de zwangerschap ondergaat het vrouwelijk lichaam heel wat veranderingen. Na de bevalling dient het lichaam zich terug te herstellen. Hierbij is het belangrijk de buikspieren, bekkenbodemspieren, rugspieren,… te versterken alsook aandacht te vestigen op de ergonomie en houding. Daarnaast helpen we de kersverse mama graag bij het herwinnen van de conditie en het opbouwen naar eventuele (nieuwe) sportdoelen.

De postnatale sessies worden in verschillende fases opgebouwd en een thuisprogramma wordt voorzien.

Voedingsadvies

Een aantal keer per jaar worden, in samenwerking met diëtiste Deborah Dejaegere, infosessies georganiseerd. In die sessies wordt in groep aandacht besteed aan gezonde voeding tijdens en na de zwangerschap. (Meer info op www.deborahdejaegere.be)