Myofasciale Therapie – Dry Needling

Myofasciale Therapie & Dry Needling als specialisatie bij Kine Delrue

Myofasciale therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, ook wel ‘Triggerpoints’ genoemd.
Die pijnpunten veroorzaken pijn met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken, zijnde manuele technieken of naaldtechnieken.

Opmerkelijk bij de ontwikkeling van Triggerpoints (TP), is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven. Meestal is het oorzakelijke pijnpunt te vinden in een spier op afstand van de klacht. Zo kan bvb. pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een TP in de grote borstspier, door een overbelasting, of door de ontwikkeling van een TP in een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige pijnsystemen niet reageren op lokale therapie. De oorzaak van de pijn moet gezocht worden op een andere plaats.

Vooraleer een behandeling te starten is het best door middel van een algemeen geneeskundig onderzoek uit te sluiten of niet een andere oorzaak dan een slecht functionerende spier de oorzaak is van de pijn. De aanwezigheid van deze pijnpunten is niet vast te stellen op röntgenfoto’s of scanner. Wanneer de arts geen specifieke aandoening vindt die de oorzaak kan zijn voor de pijn, of er reeds van alles werd geprobeerd om de pijn te behandelen zonder resultaat, is dit een goede uitgangsbasis om te controleren of niet een of meerdere spieren de oorzaak zijn van de pijn.

Niet alleen sporters komen in aanmerking voor deze therapie, maar gelijk wie die om welke reden ook een pijnsyndroom heeft uitgelokt door Triggerpoints in spieren. Bijvoorbeeld de werkvrouw die door het veelvuldig wringen, pijn heeft aan de pols door een overbelasting van een spier in de onderarm, met ontwikkeling van pijnpunten. Of de hernia-patiënt die na zijn rustperiode of revalidatie na een operatie met een blijvende pijn zit die nergens mee verdwijnt. Door de statiekverandering van de wervelkolom kunnen pijnpunten zich gaan ontwikkelen in bepaalde rug of bilspieren die de oorzaak zijn van de resterende pijn. Of patiënten met regelmatig terugkerende hoofdpijnen, enz…